top of page

Voor artsen

Ik heb veel ervaring met het begeleiden en coachen van artsen en medisch specialisten. Met mijn achtergrond en ervaring ken ik de medische wereld van binnenuit en weet ik wat er speelt.

 

Ik geloof erin dat artsen gedurende hun hele carrière tijd en ruimte nodig hebben om stil te staan bij wat ze zelf nodig hebben om een goede arts en een gelukkig mens te kunnen zijn. Als je erachter komt wat je echt kan en wil, dan ben je in staat met meer voldoening te werken. Je bent meer betrokken en je wordt uiteindelijk duurzaam beter in je vak.

 

  • Ook ben ik als coach verbonden aan Challenge en Support, een landelijk coachprogramma voor aios en medisch specialisten.


De vraag naar coaching in de medische wereld neemt toe en het taboe hierop wordt doorbroken. Maar hoe vind je een goede coach? In Arts en Auto een artikel van Martijn Reinink over dit onderwerp, met een bijdrage van Lizzy Boonen en mijzelf.
 

Individuele coaching voor artsen

 

De omgeving waarin je als arts werkt is dynamisch en er wordt vaak vanuit verschillende hoeken een appèl op je gedaan.
Ik werk met artsen en medisch specialisten in alle verschillende fasen van hun carrière en leven. Ik werk met hen aan vragen als: hoe ga ik om met de hoge werkdruk en verantwoordelijkheid die hoort bij het vak? Hoe hanteer ik emotioneel belastende situaties en blijf ik met energie aan het werk? Hoe werk ik prettig samen en hoe houd ik een goede balans tussen werk en privé-leven? Wat zijn mijn talenten? Wat is mijn ambitie? Wat voor arts wil ik zijn en welke keuzes horen hierbij? 

 

Mijn speciale aandacht gaat uit naar de aios en de jonge medisch specialist. In de laatste fase van de opleiding en in de eerste jaren als medisch specialist spelen er vaak specifieke thema’s: hoe ervaar je de overgang (met bijkomende verantwoordelijkheden) van aios naar medisch specialist? En lukt het je voldoende om in je nieuwe rol als medisch specialist je werk naar je eigen visie te kunnen invullen? 

Deze specifieke fase in je carrière gaat vaak ook samen met een drukke fase in je privé-leven: hoe combineer je dit alles met een jong gezin, zeker als ook je partner een veeleisende baan heeft? Als je nog geen zicht hebt op een vaste plek spelen er vaak ook vragen van meer praktische aard: hoe kan je je het beste profileren om een vaste (maatschap-) plek te bemachtigen? En op welke manier kan je op de werkvloer en tijdens sollicitatiegesprekken echt laten zien wat je in huis hebt? 

 

> Lees hier meer over mijn werkwijze.

 

Neem contact met me op voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

Intervisie begeleiding

 

Bij intervisie wordt op gestructureerde wijze geleerd van eigen ervaringen en de ervaringen van collega’s. Hoe verhoud ik mij als professional tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? 

 

Ik heb veel ervaring met verschillende vormen van intervisie en weet daardoor hoe belangrijk goed begeleide intervisie kan zijn voor het functioneren en het werkplezier van een arts in de dagelijkse praktijk.

 

Bij intervisie wordt gewerkt in groepen van gemiddeld 5-8 artsen. De intervisiegroep onderzoekt de vraag van de inbrenger, en komt hierna met eigen inzichten, tips en adviezen. Als begeleider zorg ik ervoor dat er een structuur ontstaat waarbinnen alle deelnemers tot hun recht komen en met praktische tips en aanbevelingen van collega’s de volgende dag weer sterker op de werkvloer staan.

Bij intervisie kunnen verschillende methodieken worden gebruikt om zowel de casus nader te analyseren als de wijze waarop de casusinbrenger daarmee omgaat.

 

Een gemiddelde intervisie-bijeenkomst duurt ca. 2 uur en kan in het ziekenhuis waar je werkt worden georganiseerd of op locatie. 

 

Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

 

 
 
 
Heidagen

 

Ben je op zoek naar een leerzame, inspirerende Heidag voor je maatschap, opleidingsgroep of afdeling?

Op aanvraag en in overleg kan ik in nauw overleg met jullie een heidag ontwikkelen, vormgeven en begeleiden.

 

Voorbeelden van thema's: werkplezier en burn-out preventie voor artsen, verbetering van de samenwerking binnen een maatschap/vakgroep (bijvoorbeeld verbetering onderlinge communicatie, hoe geef je elkaar zowel positieve als negatieve feedback, hoe spreek je elkaar aan op bepaald gedrag?), elkaar op andere manieren leren kennen, rolverdelingen binnen een groep, omgaan met verschillen binnen een maatschap, omgaan met conflicten. Een gezamenlijke missie en visie bepalen met je maatschap of vakgroep, ook gericht op de toekomst.

 

 

Neem contact met me op voor de mogelijkheden.

bottom of page