top of page

Wat ik doe

Aan het begin van een coachingstraject stel je samen met mij je persoonlijke doelen voor de coaching vast. Op basis hiervan maken we een programma op maat waarin we naar een duidelijk resultaat toewerken.

 

Tussen de afspraken door zal je aan de slag gaan met oefeningen en reflectieopdrachten die het proces verdiepen en bespoedigen en waarbij je nieuwe inzichten beklijven.

 

Een gemiddeld coachingstraject omvat 4-6 gesprekken van anderhalf uur. Om de coaching zo effectief mogelijk te laten zijn, en tijd te hebben voor reflectie en het oefenen tussen de sessies in, zullen er (gemiddeld) rond de twee tot drie weken tussen de afspraken zitten. Indien gewenst kunnen de persoonlijke gesprekken worden afgewisseld met kortere telefonische coachingsgesprekken, via skype en/of e-mail. Het kan ook zijn dat één of twee gesprekken al genoeg zijn of dat er juist behoefte is aan meerdere gesprekken. Soms wordt ervoor gekozen om met een lagere frequentie door te gaan. Jij als cliënt bent hierin leidend.

 

Onze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk, dit betekent dat er geen informatie aan derden wordt gegeven, tenzij je dit zelf wenst.

 

Wetenschappelijk bewezen meetinstrumenten zoals een talenten- en drijfverenanalyse kunnen de coaching ondersteunen en deze kunnen we desgewenst inzetten tijdens een coachingstraject.

Voor wie

*Ervaar je als huisarts, aios, medisch specialist of verloskundige een hoge werkdruk, de druk om constant beslissingen te moeten nemen met daarbij de angst fouten te maken? Zou je meer ontspannen willen werken?

---> Ga naar aanbod voor artsen

*Heb je een nieuwe functie die andere vaardigheden van je vraagt dan je gewend bent?

 

*Wil je gewaardeerd worden om wie je zelf bent en zou je meer van jezelf willen laten zien op je werk?

 

*Ben je zwanger of heb je net een kind gekregen en ben je op zoek naar balans in deze nieuwe levensfase? Wil je grip krijgen op de impact die het krijgen van een kind heeft op je relatie en je carrière?

 

*Ben je in de laatste fase van je opleiding tot medisch specialist of werk je als chef de clinique en vraag je je af hoe je je het beste kunt profileren om een vaste (maatschaps-) plek te bemachtigen? Wil je echt laten zien wat je in huis hebt op de werkvloer en tijdens sollicitatiegesprekken?

*Merk je als man en vader dat het van je verwacht wordt dat je fulltime blijft werken naast de zorg voor je gezin en wil je bewust hierin je eigen afweging maken? Wil je graag een goede balans vinden tussen je werk, je carrière, je relatie en je gezin?

 

*Heb je als vrouw in een veeleisende baan regelmatig het gevoel te moeten opboksen tegen je mannelijke collega's om gezien te worden? Wil je je strategie bepalen om die toppositie te bereiken?

 

*Doe je veeleisend werk in combinatie met de zorg voor je gezin en merk je dat je het lastig vindt om dit allemaal op een voor jou bevredigende manier te doen?

 

*Overweeg je een nieuwe stap in je loopbaan en wil je hiervoor meer duidelijk krijgen wat jouw talenten en drijfveren zijn?

My Approach
Voor wie

Meetinstrumenten

Talentenanalyse

De talentenanalyse is een goed instrument om de sterke kanten die je van nature in huis hebt helder in beeld te krijgen, zodat je ze vervolgens beter kunt benutten. Het maakt inzichtelijk hoe je dingen voor elkaar krijgt en wat voor gedrag je in verschillende situaties van nature laat zien. Inzicht in je eigen talenten en eventuele valkuilen maakt dat je goed duidelijk krijgt wat jou onderscheidend maakt, welke toegevoegde waarde je hebt op je werk en waar je echt energie van krijgt. Ook kan het je helpen om het gedrag van collega’s beter te begrijpen om zo beter en prettiger te kunnen samenwerken en effectiever te worden in je communicatie met hen. 

Drijfverenanalyse

De drijfverenanalyse maakt inzichtelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet, wat je beweegt en wat je intrinsiek motiveert. Drijfveren weerspiegelen je normen, waarden en overtuigingen en laten zien waar je echt voldoening uit haalt. Je zal met meer voldoening en plezier je werk kunnen doen als de vorm en inhoud van je werk in lijn zijn met je persoonlijke drijfveren. Inzicht in je persoonlijke drijfveren kan je helpen om de juiste keuzes te maken met betrekking tot je loopbaan en leven. 

 

De combinatie van de talenten- en drijfverenanalyses is een goed middel om zicht te krijgen op de voor jou ideale (werk)omgeving, om te ontdekken waar jij in je kracht bent en wat jou echt voldoening geeft.

*Ik ben gecertificeerd in bovenstaande meetinstrumenten (DISC en 12 Driving Forces) bij TTI succes insights. 

meetinstrumente
bottom of page